De oude zuivelfabriek ‘Ons Belang’ in Wapse
De melkfabriek in 2006, voor de verbouwing
De melkfabriek waarin nu De Klinkhamer is gevestigd, stamt uit het eind van de 19e eeuw.  In 1889 werd de eerste zuivelfabriek in Drenthe in Rogat bij Meppel gebouwd. Als spoedig volgden er meer, waarvan de meeste op coöperatieve basis werden gesticht. In 1900 waren maar liefst 43 stoomzuivelfabrieken actief in Drenthe.

In 1887 werd de voormalige coöperatieve zuivelfabriek ‘Ons Belang’ in Wapse opgericht. De nog bestaande bouwdelen geven een goed beeld van de vele uitbreidingen die het complex in de loop der jaren onderging. Het middendeel stamt uit 1887. In 1935 werd aan de linkerkant een nieuw melkontvangststation gebouwd, in de typische baksteenstijl van het interbellum. Aan de rechterzijde werd in de jaren zestig een blokvormige uitbreiding gerealiseerd.

Zuivelfabriek gesloten
In 1970 werd de zuivelfabriek gesloten en bleef het complex in gebruik als landbouwcoöperatie met een pakhuis en een winkel. In het rechtergedeelte werd een verffabriek gevestigd. Het complex heeft sinds 2006 een bedrijfsbestemming waarbij wonen in de inpandige woonruimte is toegestaan. In 2008 trokken Michel en Margo Jasperse in het pand dat zij sindsdien aan het verbouwen en verfraaien zijn.

De melkfabriek anno 2014